DVP Planontwikkeling
Prinses Alexialaan 6
2496 XA Den Haag
T +31 88 0106838
E info@dvp-planontwikkeling.nl

DVP Planontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een dynamisch proces waarbij overheden en de markt voor de uitdaging staan om complexe ruimtelijke vraagstukken aan te pakken. Of het nu gaat om het terugdringen van het woningtekort, het inspelen op de veranderende behoeften van hoe we werken of om de ingrijpende transities die nodig zijn op het platteland, een gecoördineerde inspanning is hierbij essentieel.

Onze kracht ligt in het faciliteren van samenwerking tussen overheid, burgers, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars, waardoor de diverse perspectieven samenkomen en er echt innovatieve en duurzame oplossingen ontstaan. Door open communicatie en begrip creëren we een vruchtbare omgeving voor dialoog en besluitvorming.

Bij DVP Planontwikkeling geloven we dat er voor ons allen een belangrijke opgave ligt in de verduurzaming van bestaande binnenstedelijke gebieden en gebouwen. Voor ons is herprogrammering hierbij het sleutelwoord, startend met de prangende vraag – “Wat moet er gerealiseerd worden en voor wie?”. De vraag hoe we dit gaan doen en de procesvraag volgen later in het traject. Hergebruik, herbestemming en herontwikkeling zijn voor ons logische gevolgen van een weloverwogen investeringsbesluit. Hierbij houden we er rekening mee dat de gebouwen Paris Proof worden ontworpen.

Gebiedsontwikkeling vereist een gezamenlijke aanpak en ons talent ligt in het vermogen om verbindingen te creëren.

Benieuwd naar al onze werkzaamheden?

Benieuwd naar de mogelijkheden

Neem gerust
contact met ons op